کد های خطای سیستم دانا و نحوه اصلاح آن

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه


باسمه تعالی

بدین وسیله لیست کاملی از خطاهای رایج در سیستم دانا به همراه مراحل رفع آن به حضورتان اعلام می گردد . لطفاً قبل از هر گونه تغییر و تحولی از سیستم توصیفی خود ، ذخیره بگیرید .

 

کد خطا 1  -

شرح خطا : در فایل مشخصات دانش آموزان دانش آموزانی با بیش از یک کد وجود دارد

راه حل :  دانش آموز با کد غلط را حذف نمایید. ذکر این نکته ضروری است که ابتدا سوابق دانش آموز با هر 2 کد را بررسی نمایید.ممکن است برخی از سوابق در همان کد غلط ثبت شده باشد که در کد صحیح وجود ندارد . در این صورت سوابق رادر کد صحیح نیز ثبت نمایید

 


کد خطا 3 -

شرح خطا : وجود سال تحصیلی نامعتبر در آرایه موجود در فایل مشخصات.

راه حل : سوابق دانش آموز را بررسی نمایید و سال غلط را اصلاح نمایید.

 

کد خطا 11 -

شرح خطا : پایه دانش آموزدر فایل مشخصات دانش آموزان غلط است.

راه حل : بررسی نمایید که دانش آموز به طور درست ثبت نام و تعیین پایه و رشته شده باشد و سوابق نیز به درستی وارد شده باشد.کد خطا 12 - 

شرح خطا : برای دانش آموز هیچ سابقه ای ارسال نشده است.

راه حل : برای این گونه دانش آموزان باید در همان سالی که ترک تحصیل نموده اند ثبت نام صورت گیرد.چون این کار منوط به باز نمودن سال و دوره است فعلا این کار از طرق عادی میسر نیست و درنگارش های بعدی باید اصلاح شود.

 

کد خطا 13 -

شرح خطا : در مورد سال جاری برای مدرسه هیچ سابقه ای ارسال نشده است.

راه حل : در این گونه موارد که معمولا کم رخ می دهد با به روز آوری پایگاه و تغییر سال و دوره مشکل رفع می شود.

 

کد خطا 14 -

شرح خطا : برای این دانش آموز در سال جاری سابقه ای وجود ندارد.

راه حل : دانش آموز را در قسمت ثبت نام و تعیین پایه و رشته انتخاب نموده و پایه و رشته وی را مشخص نمایید.

 


کد خطا 26 -

  شرح خطا : وضعیت تحصیلی در پایان سال نامشخص است.

راه حل :  سوابق دانش آموز را بررسی نمایید و سال و دوره هایی که ناتمام و یا تجدید و یا کمبود و مازاد  است را بررسی نمایید و سوابق را اصلاح نمایید.

 


کد خطا 29 -

شرح خطا : پایه دوم و یا سوم و رشته عمومی در فایل اصلی سوابق.

راه حل : سوابق دانش آموز را بررسی نموده و در سال و دوره ای که رشته اشتباه است آن را اصلاح نمایید.

 


کد خطا 31   -

شرح خطا : رشته در فایل اصلی سوابق خالی است.

راه حل : سال و دوره اعلام شده را بررسی نموده و رشته صحیح را وارد نمایید

 

کد خطا 32 -

شرح خطا : رشته غیر عمومی است در حالی که دانش آموز پایه اول قبولی را ندارد.

راه حل : سابقه دانش آموز را مشاهده نمایید وبررسی کنید که چرا پایه اول قبولی را ندارد.در صورت تجدیدی و ناتمام بودن اصلاحات لازم را انجام داده و در نهایت مطمئن شوید دانش آموز در پایه اول قبولی را کسب نماید

 


کد خطا 40  -

شرح خطا : رشته غلط است.

راه حل : سابقه دانش آموز در سال و دوره اعلام شده را بررسی نموده و رشته صحیح را که احتمالا خالی است را وارد نمایید .

 


کد خطا 41 -

شرح خطا : در سال و دوره ذکر شده برای این دانش آموز انتخاب واحد وجود ندارد.

راه حل : دانش آموز مورد نظر را انتخاب واحد نمایید . کد خطا 44 - 

شرح خطا : پایه غلط است.

راه حل : سابقه دانش آموز در سال و دوره اعلام شده را بررسی نموده و پایه را اصلاح نمایید .

 

موفق باشید

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...