نگارش 9.6 دوره ابتدایی ( Tosifi )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش9.6 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

نگارش 16.2 دانا و 8.2 پیش دانشگاهی و 4.2 آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 16.2 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 8.2 مراکز پیش دانشگاهی و 4.2 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما ب...

نگارش 9.7 دوره متوسطه اول ( راهنمایی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 9.7 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

فرم ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی ( ارزشیابی 120 امتیازی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی از آنجایی که تعدادی از همکاران در ثبت و ذخیره و چاپ فرم ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی ( ارزشیابی 120 امتیازی فرهنگیان ) به صورت الکترونیک با مشکل انتخاب گزینه های چک مارکی مندرج در نمون برگ ها مواجه شده بودند ،‌نمون برگ تازه تری با امکان ثبت و گزینش اطلاعاتی که نیاز به درج چک مارک دار...

فرم ارائه پیشنهاد در سطح واحدهای آموزشی - مربوط به ارزشیابی 120 امتیازی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی بنا به درخواست تعدادی از همکاران مبنی بر انتشار نمون برگ هایی از فرم های ارائه پیشنهاد در سطح واحدهای آموزشی مربوط به طرح ارزشیابی 120 امتیازی همکاران فرهنگی ،‌ به پیوست نمون برگ طراحی شده در همین خصوص به حضور تمامی همکاران و سروران عزیز و ارجمند ازسال می گردد . امید است که مثمر ثمر ...

نگارش 16 دانا و 8 پیش دانشگاهی و 4 آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 16.0 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 8.0 مراکز پیش دانشگاهی و 4.0 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما ب...

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی بنا به درخواست تعدادی از همکاران مبنی بر ارسال نرم افزار Microsoft SQL Server 2005 Express Edition این فایل که از محل سامانه مایکروسافت معرفی شده ، در ادامه مطلب ارسال می گردد .

نگارش 9.6 دوره متوسطه اول ( راهنمایی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 9.6 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

فرم ارزیابی از فرآیند های طرح تدبیر

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی از آنجایی که فرم های ارزیابی از طرح تدبیر که تحت عنوان فرم شماره 5 ارزیابی از فرآیندها ، مطابق با فرم مندرج در فرم ارزیابی طرح تدبیر موجود درسامانه hamgam.medu.ir نبود ، این فرم طراحی و به حضور همکاران گرامی ارائه می گردد . مدیران مجترمی که دسترسی به این سامانه ندارند و یا آشنایی لاز...

نگارش 15.8 دانا و 7.8 پیش دانشگاهی و 3.8 آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 15.8 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 7.8 مراکز پیش دانشگاهی و 3.8 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما ب...

نگارش 157 دانا و 7.7 پیش دانشگاهی و 3.7 آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۱ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 15.7 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 7.7 مراکز پیش دانشگاهی و 3.7 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما ب...

نگارش 9.4 دوره ابتدایی ( Tosifi )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش9.4 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام د...

نگارش 9.5 دوره متوسطه اول ( راهنمایی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای دریافت نگارش 9.5 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

رمز فایل ها

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۱ دیدگاه
باسمه تعالی  همکار گرامی : سعید بیت ساعدی  در پاسخ به سئوال شما در مورد این که : ( با سلام و عرض احترام چرا برای د انلود رمز گذاشته اید اینطوری که دانلود نمیشه ) باید خدمتتان عرض نماییم که برخی از فایل ها و برنامه های در حال تدوین در مرحله تست های نهایی قرار نگرفته اند که بتوانیم آن ها را در دست...

نحوه برگزاری و ثبت نمرات نوبت مهرماه

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی نکاتی در خصوص نحوه برگزاری و ثبت نمرات نوبت مهرماه با توجه به نزدیک شدن امتحانات نوبت مهرماه ، همکاران عزیز موارد ذیل را در برگزاری و ثبت نمرات نوبت مهرماه مدنظر قرار دهند. 1- با استناد به شیوه نامه شماره 11103/400 917/01/27 ، دانش آموزان دوره متوسطه چنانچه در پایان دوره تابستانی موف...