نگارش 13.1 دوره راهنمایی مراکز آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی نسخه 13.1 از برنامه توصیفی مدارس آموزش از راه دور را می توانید از طریق لینک زیر دانلود ...

نگارش 11 مراکز آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی نسخه 11 از برنامه توصیفی مدارس آموزش از راه دور را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید   دانلود نکته : 1 - قبل از دریافت نگارش جدید از برنامه خود ذخیره تهیه فرمایید 2 - تمامی پنجره های جاری برنامه را بسته و  نگارش جدید را اجرا نموده تا برنامه ضمن شناسایی مسیر در محل مورد نظر فایل ...