نحوه تبدیل سوابق قدیمی به سیستم جدید دانا - مراکز آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی نحوه تبدیل سوابق موجود در سیستم قدیمی آموزش از راه دور ( فرا آموز ) به سیستم جدید دانا  برای تبدیل سوابق موجود در سیستم فرا آموز به سیستم جدید دانا می بایست فایل زیر را دانلود و مطابق با راهنمای موجود در فایل فشرده ، اقدام نمایید .