هلپر دوره متوسطه دوم - ( دی ماه 95 )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی متوسطه دوره دوم که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمای...

هلپر دوره متوسطه دوم - ( خرداد 95 )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمای...

هلپر دوره متوسطه دوم - ( اردیبهشت 94 )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .

هلپر متوسطه دوره دوم - آذر ماه 93

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .   دانلود نکته : 1 - پوشه حاصل را از حالت فشرده خارج نموده و سپس فایل داخل پوشه را در مسیر نصب برنامه  کپی کنید . 2 - پیشنهاد می گردد بعد از جایگزینی یک بار دیگر نگارش سی...

هلپر سیستم دانا متوسطه دوره دوم و مراکز پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر سیستم دانا متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی را که حاوی کدهای مدارس جدید می باشد را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید .   ...

هلپر جدید سیستم دانا ( متوسطه دوره دوم )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم دانا متوسطه دوره دوم این هلپر را می توانید از لینک زیر دریافت داشته و بعد از دریافت ، آن را جایگزین هلپر قبلی نمایید .     ...