رفع مشکل موجود در نگارش 9.8 دوره متوسطه اول - راهنمایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی  از آنجایی که در نگارش 9.8 در دریافت و ثبت اطلاعات موجود در سامانه سناد و تغییراتی که در برخی از فیلدها به صورت دستی توسط همکاران ایجاد شده ، بخشی از اطلاعات قادر به پردازش نهایی نبوده  و سیستم مدارس توصیفی را با مشکلاتی از قبیل حذف برخی از اطلاعات و هم چنین تصاویر دانش آموزان پایه ه...

آموزش رفع مشکل عدم نمایش و چاپ کد ملی در گواهینامه سه ساله دوره راهنمایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
مشکل درج نشدن کامل تعداد ارقام کد ملی ( شناسنامه ) دانش آموزان در گواهینامه سه ساله دوره راهنمایی مربوط به ایرادات وارده به نصب نگازش 6.2 برتامه توصیفی می باشد که اگر شما این نسخه را روی سیستم خود نصب نموده و از آن ذخیره گرفته باشید ، اجازه بازگشت به نگارش های قبلی را نخواهد داد ، پس براحتی نمی ...