آموزش ثبت نام پایه های جهشی دوره ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی  برای اجرای این طرح به نکات زیر توجه فرمایید :    1 - شرایط و مشمولین طرح جهشی : الف : دانش آموزانی که پایه دوم را با نتیجه خیلی خوب گذرانده و می خواهند پایه سوم را جهش نموده و به پایه چهارم بروند ب : دانش آموزانی که پایه سوم را با نتیجه خیلی خوب گذرانده و می خواهند پایه چهارم را جهش...

راهنمای استفاده از نگارش 8.1 دوره ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای اطلاع از نحوه تکمیل فرم ها و استفاده از نگارش 8.1 دوره ابتدایی لینک زیر را دانلود و  ضمن مطالعه آن مطابق با راهنما نسبت به تکمیل فرم ها و موارد خواسته شده عمل فرمایید .

قابل توجه کلیه مدارس ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی خبر خیلی مهم   از آن جایی که با تصویب کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش ،‌ تغییرات عمده ای در نوع فرم و شیوه تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) ایجاد خواهد گردید لذا می طلبد که کلیه مدارس ابتدایی از ثبت اطلاعات و صدور کارنامه تا قبل از روشن شدن موضوع و د...

مشکل در درج نمره پایانی بعضی از دروس دوره ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی چرا در سیستم توصیفی چهار درس ( هنر، سلامت و تربیت بدنی ، تفکر و پژوهش و کار و فن آوری ) اجازه ثبت نمره پایانی را نمی دهد ؟  از نگارش  6.3 توصیفی دوره ابتدایی به بعد بر طبق آیین نامه برای سال ششم ابتدایی نمرات 4 درس هنر، سلامت و تربیت بدنی ، تفکر و پژوهش و کار و فن آوری نیازی به نمره ...