نرم افزار تکمیل الکترونیکی فرم عملکرد توصیفی الف سربداران

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی  ضمن تقدیر و تشکر از همکاران گرامی استان خراسان جنوبی بدین وسیله نرم افزار الکترونیکی تکمیل فرم الف عملکرد توصیفی دانش آموزان شاغل در مقطع ابتدایی به حضورتان معرفی می گردد . برای استفاده مطلوب لطفا مطابق با راهنمای برنامه اقدام فرمائید .