نگارش 13.5 متوسطه دوره دوم و 5.8 پیش دانشگاهی و 1.8 راهنمایی آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی   برای دریافت نگارش 13.5 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 5.8 مراکز پیش دانشگاهی و 1.8 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما...

نگارش 7.4 دوره متوسطه اول ( راهنمایی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 7.4 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

پاسخ به درخواست همکاران

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
همکار محترم جناب آقا / خانم : قهرمانی ( ****0917105 ) با سلام و تحیات فرم درخواستی شما به همراه نرم افزار محاسبه سن ، در سامانه قرار گرفت . می توانید از طریق لینک زیر اقدام به دریافت فایل نرم سنی به همراه نرم افزار مربوطه نمایید . با احترام  : کشاورزی   انتقال به صفحه دریافت دستورالعمل و راهنمای...

نگارش 8.5 دوره ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 8.5 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

هلپر دوره متوسطه دوم - ( اردیبهشت 94 )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .

هلپر دوره متوسطه اول - راهنمایی ( اردیبهشت 94 )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمای...

هلپر دوره ابتدایی - اردیبهشت 94

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید...

نگارش 13.4 دوره متوسطه دوم

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی   برای دریافت نگارش 13.4 متوسطه دوره دوم سیستم دانش آموزی دانا می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر ن...

رفع خطای عدم ارسال اطلاعات به سرور در سیستم دانا

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی برای رفع خطای عدم ارسال اطلاعات به سرور [Tosifi.vcp.ir] می توانید با نصب نگارش 13.3 و بالاتر این مشکل را حل نمایید .

راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی پایه ششم ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی آخرین تغییرات و راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی ( فرم الف  جدید ) که در اردیبهشت 94 از سوی وزارت متبوع اعلام و ارسال گردیده است را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نموده و مطابق دستور العمل های آن نسبت به تکمیل نمونه برگ مربوطه اقدام ...

نگارش 7.3 دوره متوسطه اول ( راهنمایی )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 7.3 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

نگارش 8.4 دوره ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 8.4 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام د...

نگارش 7.2 دوره راهنمایی - متوسطه اول

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 7.2 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.

نگارش 8.2 ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 8.2 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام د...

نگارش13.1 متوسطه دوره دوم و 5.4 مراکز پیش دانشگاهی و 1.4 مدارس راهنمایی راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی   برای دریافت نگارش 13.1 متوسطه دوره دوم و 5.4 پیش دانشگاهی و 1.4 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور سیستم دانش آموزی دانا می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما ...