راهنمای دریافت سوابق انتقالی از سامانه یکپارچه دانش آموزی ( سناد )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی   برای دریافت سوابق انتقالی از سامانه یکپارچه دانش آموزی ( سناد ) ، فایل پیوستی را مطالعه و مطابق با راهنما آن اقدام نمایید . ...

نگارش 11 مراکز آموزش از راه دور

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی نسخه 11 از برنامه توصیفی مدارس آموزش از راه دور را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید   دانلود نکته : 1 - قبل از دریافت نگارش جدید از برنامه خود ذخیره تهیه فرمایید 2 - تمامی پنجره های جاری برنامه را بسته و  نگارش جدید را اجرا نموده تا برنامه ضمن شناسایی مسیر در محل مورد نظر فایل ...

هلپر متوسطه دوره دوم - آذر ماه 93

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .   دانلود نکته : 1 - پوشه حاصل را از حالت فشرده خارج نموده و سپس فایل داخل پوشه را در مسیر نصب برنامه  کپی کنید . 2 - پیشنهاد می گردد بعد از جایگزینی یک بار دیگر نگارش سی...

هلپر دوره راهنمایی ( متوسطه اول ) - آذر ماه 93

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .   دانلود نکته : 1 - پوشه حاصل را از حالت فشرده خارج نموده و سپس فایل داخل پوشه را در مسیر نصب برنامه  کپی کنید . 2 - پیشنهاد می گردد بعد از جایگزینی یک بار دیگر نگارش سی...

هلپر دوره ابتدایی - آذر ماه 93

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر جدید سیستم های دانش آموزی که حاوی جدیدترین کدهای آموزشگاه ها می باشد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید .   دانلود نکته : 1 - پوشه حاصل را از حالت فشرده خارج نموده و سپس فایل داخل پوشه را در مسیر نصب برنامه  کپی کنید . 2 - پیشنهاد می گردد بعد از جایگزینی یک بار دیگر نگارش سی...

نگارش 7.7.1 ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 7.7.1 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.   دانلود   آخرین تغییرات نگارش 7.7.1  اضافه شدن قسمت گرفتن اطلاعات و م...

نگارش 7.7 ابتدایی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
  باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 7.7 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.   دانلود   آخرین تغییرات نگارش 7.7  درج آخرین تغییرات در جداول دروس و ...

نگارش 12.4 متوسطه و 4.7 پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی   برای دریافت نگارش 12.4 متوسطه و 4.7 پیش دانشگاهی سیستم دانش آموزی دانا می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط ب...

نگارش 6.9 دوره راهنمایی ( متوسطه اول )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 6.9 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.   ...

رفع خطای 28 در سیستم های دانش آموزی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۲ دیدگاه
باسمه تعالی   حتما برایتان پیش آمده است که هنگام اجرا و ورود به برنامه با کد خطای 28 مواجه شوید . برای رفع این مشکل به ترتیب زیر اقدام فرمایید . 1 - وارد هلپر شده و از بخش پایگاه اطلاعاتی ، عملیات تنظیم پایگاه را مجدداً انجام دهید نکته : از حذف پایگاه داده جداً خودداری فرمایید 2 - چنانچه مشکل شم...

مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه مدارس را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید .   دا...

هلپر سیستم دانا متوسطه دوره دوم و مراکز پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی هلپر سیستم دانا متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی را که حاوی کدهای مدارس جدید می باشد را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید .   ...

رفع مشکل در تغییر کد دانش آموزان جدیدالورود پایه اول متوسطه دوم

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی در نگارش 12.3 دانا در کد دانش آموزان جدید الورود پایه اول متوسطه تغییراتی صورت گرفته است. در این نگارش کد دانش آموزان که پیش از این ، سری و سریال شناسنامه بود به کد ملی تغییر یافته است . از سال تحصیلی 94-93 ، کد ملی جایگزین سریال شناسنامه در کد دانش آموزی می شود لذا مدارسی که تاکنون ...

نگارش 6.8 راهنمایی ( متوسطه اول )

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی    برای دریافت نگارش 6.8 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نمایید نکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.   دانلود تغییرات موجود در این نگارش   الف – دروس مربوط به پایه هشتم در ...

تسریع در دریافت سوابق دانش اموزان انتقالی

نوشته شده توسط:رحیم کشاورزی | ۰ دیدگاه
باسمه تعالی تسریع در دریافت سوابق دانش اموزان انتقالی به منظور تسریع در دریافت سوابق دانش آموزان انتقال آمده از سایر آموزشگاه ها بدون دریافت کد انتقال ، می توانید نسبت به دریافت اطلاعات و سوابق تحصیلی این دسته از دانش آموزان ، با استفاده از گزینه دریافت مشخصات و سوابق تحصیلی دانش آموزان انتقالی ...